Lansingh bewinD

Samen zorgen voor een financiële balans

Tarieven beschermingsbewind 2023


De tarieven voor beschermingsbewind zijn landelijk vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en worden jaarlijks geïndexeerd. Voor het jaar 2023 heeft geen indexatie plaatsgevonden, waardoor de tarieven gelijk zijn aan die van 2022.

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor  bijzondere bijstand vanuit uw gemeente. De aanvraag wordt door Lansingh Bewind gedaan na onderbewindstelling.

 In 2023 worden de volgende tarieven gehanteerd inclusief BTW.


Eenpersoonsbewind

Standaard maandelijks

€ 125,53

Problematische schulden maandelijks

€ 162,44

Opstartkosten éénmalig

€ 709,06

Tweepersoonsbewind

Standaard maandelijks

€ 150,54

Problematische schulden 1 persoon maandelijks

€ 172,72

Problematische schulden 2 personen maandelijks

€ 194,81

Opstartkosten éénmalig

€ 850,63

Extra werkzaamheden 

Uurloon

€ 88,61

Opstellen eindrekening en verantwoording 1 persoon

€ 266,20

Opstellen eindrekening en verantwoording 2 personen

€ 319,44

Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor

€ 442,86


Voor de aanvraag van beschermingsbewind moeten er ook griffiekosten worden betaald aan de rechtbank. Het bedrag in 2023 is € 86,00. 

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand vanuit uw gemeente.