Lansingh bewinD

Samen zorgen voor een financiële balans

Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is er voor mensen die tijdelijk of langdurig begeleiding nodig hebben bij het beheren van zijn/haar financiële situatie.

Met bescherming wordt bedoeld dat iemand het soms lastig vindt om keuzes te maken waar zijn/haar geld aan wordt besteed. Hierdoor kan iemand onbedoeld in de financiële problemen raken.

Het kan ook zijn dat iemand bescherming tegen anderen nodig heeft. Dit is vooral bedoeld voor degene waar financieel misbruik van wordt gemaakt. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij ouderen of mensen met een verstandelijke beperking.

Ook mensen met veel schulden /problematische schulden kunnen bescherming nodig hebben. Wanneer iemand continu wordt aangeschreven door schuldeisers, kan de beschermingsbewindvoerder u hiertegen beschermen. De beschermingsbewindvoerder neemt het contact met de schuldeisers dan van u over.

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind, bewindvoering of onderbewindstelling genoemd.


Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind kan nodig zijn om verschillende redenen. Dit kan zijn door;

  • Psychische of lichamelijke beperking
  • Verslaving
  • Problematische schulden
  • De Nederlandse taal niet machtig zijn, onvoldoende begrijpen
  • Analfabeet, moeite hebben met lezen en schrijven
  • Verstandelijk beperking 
  • Dementie 
  • Digitalisering, waar met name ouderen vaak moeite mee hebben

Twijfelt u of beschermingsbewind voor u bedoeld is? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op om uw situatie uit te leggen. Samen kijken we dan of beschermingsbewind passend is bij uw situatie.


Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder, ook wel beschermingsbewindvoerder genoemd

  • beheert uw inkomsten
  • betaalt alle rekeningen (huur, gas/water/licht, verzekeringen en andere vaste lasten)

De bewindvoerder doet dit vanaf uw beheerrekening die hij/zij opent na de uitspraak van het bewind door de kantonrechter.

Alle betrokken instanties worden dan door de beschermingsbewindvoerder geïnformeerd, dit gebeurd per brief of per e-mail.

Wanneer er sprake is van een problematische schulden schrijft de bewindvoerder de schuldeisers aan. Een bewindvoerder begeleid u ook tijdens het beschermingsbewind in/naar het schuldhulpverleningstraject, wanneer u financiële situatie stabiel is. 

Naast de beheerrekening wordt er voor u ook een leefgeldrekening geopend.

Op de leefgeldrekening wordt wekelijks of maandelijks een bedrag gestort wat u gebruikt voor uw boodschappen. Ook als u extra geld aanvraagt voor bijvoorbeeld kleding zal de beschermingsbewindvoerder het daar op overmaken.


Wat doet een kantonrechter bij beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter en vastgelegd in een beschikking, een brief die de kantonrechter opstelt.

Het bewind kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn, afhankelijk van uw situatie.

Als u wilt stoppen met het beschermingsbewind moet u de kantonrechter hiervoor toestemming vragen. De kantonrechter bepaalt dan of u nog beschermingsbewind nodig heeft.

Ieder jaar zal de bewindvoerder de rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Dit betekent dat de kantonrechter controleert of de bewindvoerder uw financiële zaken goed behartigd.

Ook wordt de bewindvoerder ieder jaar gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de beschermingsbewindvoerder voldoet aan de kwaliteitseisen en voorwaarden van de rechtbank.


Wat is beschermingsbewind bij Lansingh Bewind?

Lansingh Bewind vindt het erg belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn bij haar klanten.

Lansingh Bewind ondersteunt de klanten bij het doorverwijzen naar instanties zoals bijvoorbeeld de voedselbank. Dit uiteraard in overleg met u als klant.

Ook is Lansingh Bewind een tussenpersoon bij het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur.

Het welzijn van u en/of uw gezin op het maatschappelijk en sociaal vlak mag niet worden vergeten.